Security Management Systeem

Een security management systeem draagt bij aan een overzichtelijke en beheersbare veiligheidssituatie. Waarbij alarmen, meldingen en storingen direct worden gemeld en systematisch kunnen worden afgewerkt. Door een overzichtelijke grafische weergave kan een opvolging snel naar de juiste locatie worden gebracht.

Grafische weergave

In de grafische weergave kunnen alle Ecotax systemen eenvoudig worden uitgelezen en aangestuurd. Daarnaast kunnen andere sensoren en aansturingen eenvoudig worden ingekoppeld via TCP /IP of op basis van harde contacten.

Security Management Systeem

Systematisch logboek

In het logboek is per gebeurtenis een reeks opvolgacties in te stellen welke door de operator dienen te worden afgewerkt en geregistreerd. Dit is om te voorkomen dat bijvoorbeeld een onderhoudsmelding dagelijks wordt weggedrukt.

Systematisch Logboek