High Risk Beveiliging

High-Risk Security objecten worden beveiligd op basis van de te verwachte dreigingen en risico’s op het terrein. Een hoog beveiligingsniveau past bij terreinen of gebouwen die van belang zijn voor onze samenleving. Hiermee bedoelen we onder andere overheidsgebouwen, maar ook gevangenissen en datacenters behoren tot deze doelgroep. De mate van risico vormt dat het object aantrekkelijk kan zijn voor diefstal of aanslagen, hierdoor hebben de objecten een speciale aanpak nodig als het gaat om terreinbeveiliging.

High-Risk security

3D high Risk security plan

Bij een datacenter zijn de veiligheid van gegevens en systemen de belangrijkste zorg. Daarom worden al datacenters voortdurend bewaakt en maken ze gebruik van uitgebreide fysieke beveiliging. De toegang tot elk datacenter wordt strak gecontroleerd. Er gelden strikte procedures om bezoekers zowel binnen als buiten het datacenter in de gaten te houden.

High-Risk 3D beveiligingsplan

Bij High-Risk Security objecten wordt een 3D beveiligingsplan gemaakt. Hierdoor kunnen de risico’s beter worden ingeschat. Tevens zorgt deze manier van werken voor een vertaalslag van techniek naar de werkvloer. Hierdoor kan er eenvoudig en efficiënt worden overlegd met andere partijen zoals politie, brandweer, architecten of aannemers. Door het 3D beveiligingsplan zijn er geen verrassingen in het werk en zijn alle knelpunten vooraf bekend.

In het 3D beveiligingsplan wordt zowel de infrastructuur, als schrikdraad installatie, trillingsdetectie, camera’s en andere sensoren meegenomen. In 3D is eenvoudig aan te geven wat het bereik is van de verschillende sensoren of camera’s. Tevens is het mogelijk om het beeld van de camera te demonstreren in de software.

Na de planningsfase wordt ditzelfde model gebruikt om alle werk-, installatie- en revisietekeningen te beheren. Het uitwerken van een beveiligingsplan in 3D is dus relatief goedkoop omdat het model wordt hergebruikt. Veel engineering- en tekenwerk wordt alleen verder voorin het project verricht.