Militaire complexen

militaire_basesHigh security-beveiligingsoplossing worden beveiligd op basis van de te verwachten risico’s van het te beveiligen object. Een hoog beveiligingsniveau past bij terreinen of gebouwen die van belang zijn voor onze samenleving, onder anderen overheidsgebouwen maar ook gevangenissen en militaire basissen behoren tot deze doelgroep. De mate van risico vormen dat het object aantrekkelijk kan zijn voor diefstal of aanslagen, hierdoor hebben de objecten een speciale aanpak nodig als het gaat om beveiliging.