Antipiraterij

Anit-piraterijPiraterij is een blijvend probleem voor de scheepvaart. In de afgelopen jaren hebben steeds meer rederijen met succes de pogingen tot entering tegen kunnen. Met behulp van de schikdraadbeveiliging is het enteren van een boot onmogelijk, bij het aanzien van de schrikdraadbeveiliging maken de meeste piraten rechtsomkeer. De piraten die toch een poging willen wagen zullen een pijnlijke schok krijgen van het systeem en hun poging onmogelijk voort kunnen zetten. Kortom, Ecotax Beveiligingstechniek levert maatwerk voor elk denkbaar scenario.