High Risk Beveiliging

High-Risk Security vraagt om een speciale aanpak

High-Risk Security objecten worden beveiligd op basis van de te verwachten dreigingen en risico’s van het te beveiligen terrein of object. Een hoog beveiligingsniveau past bij terreinen of gebouwen die van belang zijn voor onze samenleving, onder anderen overheidsgebouwen maar ook gevangenissen behoren tot deze doelgroep. De mate van risico vormen dat het object aantrekkelijk kan zijn voor diefstal of aanslagen, hierdoor hebben de objecten een speciale aanpak nodig als het gaat om terreinbeveiliging.

High-Risk security

3D high Risk security plan

Een voorbeeld hiervan zijn datacenters. De veiligheid van uw bedrijfskritieken gegevens en systemen zijn de belangrijkste zorg van een datacenter. Daarom worden al datacenters voortdurend bewaakt en maken ze gebruik van uitgebreide fysieke beveiliging, waaronder een veilige omheining met schrikdraadbeveiliging. De toegang tot elk datacenter wordt strak gecontroleerd. Er gelden strikte procedures om bezoekers zowel binnen als buiten het datacenter in de gaten te houden en te controleren.

High-Risk 3D beveiligingsplan

Bij High-Risk Security objecten wordt een 3D beveiligingsplan gemaakt. Hierdoor kunnen de risico’s beter worden ingeschat. Tevens zorgt deze manier van werken voor een vertaalslag van techniek naar de werkvloer. Hierdoor er eenvoudig en efficiënt  worden overlegt met andere partijen zoals politie, brandweer, architect of aannemer. Door het 3D beveiligingsplan zijn er geen verassingen in het werk en zal alle knelpunten vooraf bekend, waardoor de projectdoorloop vloeiend zal zijn.

In het 3D beveiligingsplan wordt zowel de infrastructuur, schrikdraad installatie, trillingsdetectie, camera’s en andere sensoren meegenomen. In 3D is eenvoudig aan te geven wat het bereik is van de verschillende sensoren of camera’s. Tevens is het mogelijk om het beeld van de camera te demonstreren in de software.

Na de planningsfase wordt ditzelfde model gebruikt om alle werk-, installatie- en revisietekeningen te beheren. Het uitwerken van een beveiligingsplan in 3D is dus relatief goedkoop omdat het model wordt hergebruikt. Veel engineering- en tekenwerk wordt alleen verder voorin het project verricht.